Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Sprememba_valute

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​​Plačilni promet: Plačila in Sprememba valute

Ta izbor uporabimo v porimeru, da imamo za določenega partnerja več nalogov s starimi valutami in želimo prepisati valuto za tekoči dan oziroma nek izbrani dan.

Ponudi vednno tekoči dan.
Vse valute, starejše od vpianega datuma, se prestavijo na nov izbrani datum. 

9939094_3.JPG

Vzpostavljena je tudi kontrola na sobote in nedelje.
PO vpisu se nalogi obkljukajo. 

9939094_4.JPG