Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačila_priprava_seštevki

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet - Desni meni: Seštevki

Podatke z opcijo Seštevki lahko pregledamo v primeru, da že imamo na pregledu pripravljene plačilne naloge.
Poleg potrditve seštevanja v desnem meniju lahko isti pregled sprožimo z dvoklikom na katero koli postavko pregleda (DBL).
 
Opcija Seštevki v desnem meniju ima dve različni možnosti pregleda:
 

1. Seštevanje zneskov s poljubnim pogojem:

PLP10.JPG 

Slika 1 - Desni meni in opcija Seštevki

V seštevek so vključeni vsi nalogi, ki imajo v koloni Potrdi kljukico, ne glede na to kateri datum plačila je vpisan.  

PLP11.JPG


Slika 2 - Seštevek pripravljenih podatkov

Izbiramo lahko med naslednjimi filtri: 

PLP12.JPG 

PLP13.JPG 

Slika 3 - Filtriranje seštevkov po ključu 

2. Grafični prikaz podatkov:

PLP14.JPG 

Slika 4 - Grafični prikaz seštetih podatkov

 
 

 

nazaj na navodila za Plačilni promet

 

nazaj na navodila za Pripravo nalogov za plačilo