Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_PLAČILA_MODEL_Kontrole

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​

​Kontrole modelov v programu

 
Program ima pripravljeno funkcijo TEST_SKLIC, ki izvaja za vsak vpisan model testiranje, ali ustreza oblika sklica predpisani obliki. 

Opis delovanja kontrole:

Posebnosti:
SI -  je tip modela po slovenskih standardih, omogoča vnos obstoječega sklica na številko obremenitve. Vpiše se v primeru vseh modelov, ki so določeni kot osnovni modeli. 
Več na Pojasnila in pravila osnovnih modelov za sklicevalno številko​​. 
RF - model dovoljuje vnos presledkov in črk, ne dovoljuje pa znaka minus (-). Uporablja se samo za partnerje, ki imajo banko v območju SEPA. Ob pripravi XML se izvede izračun kontrolne številke, ki se vpiše v polje model, kar je posebnost tega tipa modela. Na Prejetih računih se tip modela RF vpiše v model v primeru, da ima partner TRR, ki ni slovenski. 
NRC - ni predviden vnos sklica, program javi opozorilo, če je sklic vnešen, ni pa blokade in dovoli nadaljevanje. ​Obvestilo se nahaja na vnosu/korekturah naloga in pri pripravi XML datoteke. Na splošno pa NRC tip modela pomeni, da nimamo sklicevalne številke in je partner tujec.  
Posebnost NRC: NRC model je nestrukturirana oblika reference, v katero se lahko zapiše poljubno besedilo ali številka dokumenta ( pri združenem nalogu so v tem primeru naštete številke dobaviteljevih računov, ki smo jih združili). Torej pri modelu NRC, ne glede na to, kaj vpišemo v sklicevalno številko prejemnika, vedno priprava XML prebere najprej NAMEN plačila in šele če tega ni, sklicevalno številko prejemnika.

V programu se nahaja obvestilo (ne pa blokada), da SKLIC v primeru modela NRC ni prazen, v bistvu pa sploh ni pomemben, razen če NAMEN plačila ni vpisan.Če pa je NAMEN plačila prazen, pa program vzame vsebino vpisano v SKLIC. 

Vse ostale kontrole se izvajajo na podlagi zahtev v "Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Ur. List 141/04, 106/05 in 120/05" in Združenja bank Slovenije http://www.zbs-giz.si/.

Zajem prejetih računov:

V primeru, da sklicevalna številka glede na model ni ustrezna, program javi obvestilo "Neveljaven sklic", vendar dovoljuje nadaljevanje. 

MODEL_KONTROLE1.JPG

V primeru vnesenega partnerja, ki ima izbran TRR za banko v območju SEPA in ni iz Slovenije, se v model avtomatsko vpiše RF. 

9945829 .JPG

Če uporabnik vnaša račun za takšnega tujca in nima sklicevalne številke, v model vpiše NRC. Sklic za ta model ni predviden, vzpostavljena je kontrola, ni pa prepovedi vnosa sklica. 

9941357_3.JPG


 

Plačilni promet:

​Vnos plačilnega naloga: po potrditvi podatka o banki program avtomatsko vpiše v referenco RF. 

9941357_1.JPG

 

Model NRCpolje Referenca prejemnika (model) lahko ima tudi 3 znake. Vzpostavljena je kontrola na Sklic, ki mora biti v tem primeru prazen. 
Pri pripravi obveznosti v PLP se sicer vidi za tip modela NRC vpisana sklicevalna številka (program jo prepiše iz sklica plačnika v sklic prejemnika), vendar se sklicevalna številka v XML ne zapiše (tag <Ref>)


Združevanje nalogov in model NRC:
V primeru, da za partnerja z banko, ki je v območju SEPA in država ni Slovenija, združujemo naloge, se na združeni nalog vpiše model NRC, v polje za Namen plačila pa se naštejejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni. Dovoljeno je 140 znakov. 
V polje Namen1 se zaradi posebne procedure VSI_NIZ_STRAC_D​ zapišejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni, ločeno s presledkom. 

9941357_2.JPG


Vodenje nabave:

Prejeti predračuni: po potrditvi partnerja program v polje Model vpiše RF, če ima partner TRR pri banki, ki je v območju SEPA in banka ni slovenska. 

MODEL_KONTROLE3.JPG