Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Obdelave_plačila

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Plačilni promet - Plačila

V menju Plačila pripravljamo plačilne naloge, izvajamo pregled plačil v teku, pregledujemo že zaključene, knjižene naloge in pripravljamo ročne plačilne naloge za plačilo v prihodnosti.  

Zakaj predlagamo, da se plačila pripravijo v programskem modulu Plačilni promet?

1. Programski meni Plačila zajema pripravo plačilnih nalogov z direktno povezavo na:
- NETO odprte postavke v Saldakontih
- pripravo plačilnih nalogov v paketu Plače
- standardne naloge iz programskega modula Honorarji
- obveznosti pripravljene za plačilo v programu Finančno poslovanje
2. Pripravimo lahko eno datoteko za različne vrste plačil.
3. V primeru, da imamo več transakcijskih računov, lahko s preprostim izborom samo izbrane naloge plačamo iz posameznega transakcijskega računa.
4. Zaradi zmanjšanja stroškov za plačila bančnih provizij izvedemo združevanje večih plačil posameznega partnerja v eno nakazilo.
5. V trenutku priprave datoteke s plačili v Saldakontih dobimo NETO odprte postavke. Saldo postavk je zmanjšan za postavke, ki imajo status "plačila v teku".


Uporabnik mora imeti pravico PLP.PLACILA.
Če ima na pravici označeno A-all, lahko izbere možnost Vsi uporabniki, drugače vsak vidi samo svoje pripravljene plačilne naloge. 

PLP9936439.JPG
 

Slika 1 - Izbor statusa plačilnih nalogov

Plačilni nalogi imajo v postopku obdelave naslednje statuse:
  vsa priprava plačilnih nalogov za namen prenosa podatkov na bančni program se izvaja v tem meniju
  plačilni nalogi , ki so že bili posredovani na bančni program 
  plačilni nalogi, ki so že bili zaprti s postavkami bančnih izpiskov
 
 
 


ročna priprava plačilnih nalogov z valutami v prihodnosti
 
Z opcijo desnega menija na pregledu Izbor statusa se lahko premikamo med različnimi status plačilnih nalogov.

 

 

 
 

 

 

nazaj na navodila za  Plačilni promet

V primeru, da bančni program zavrne pripravljeno datoteko za uvoz, si lahko opsi napake ogledamo na povezavi:
http://www.halcom.si/halcom_exp/UserFiles/File/SepaXML.pdf

 

 

 

 

 

 

 

1. Priprava plačil

2. Plačila v teku - že odpremljeni nalogi.

3. Pregled knjiženih nalogov

4. Vnaprej pripravljeni nalogi