Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_ZAPISNIK

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Zapisnik 

 

Za vnesene poslovne dogodke na osnovnih sredstvih lahko izpišemo dokument Zapisnik. Odvisno od programskega modula iz katerega zapisnik izpisujemo, je naslov dokumenta zapisnik. V primeru, da zapisnik izpišemo pred knjiženjem poslovnega dogodka, se bo na zapisniku dodelila številka zapisnika, ki se bo zapisala tudi v tabelo knjižb iz katerih se pripravlja temeljnica za glavno knjigo.

Zapisnik izpisan iz programskega modula Nove nabave se imenuje Zapisnik o aktiviranju osnovnih sredstev. Vsebuje osnovne podatke o osnovnem sredstvu, katerega smo aktivirali in ob knjiženju zapisali v register osnovnih sredstev.

Zapisnik izpisan iz programskega modula Izločitve se imenuje Zapisnik o izločitvi osnovnega sredstva. Ob izločitvi osnovnega sredstva lahko določimo tudi vrsto izločitve in tudi dokumente na podlagi katerega se je izločitev osnovnega sredstva iz registra naredila. Vse to lahko izpišemo na zapisniku izločitve.

 

OS_zapisnik.jpg

Slika 1: Zapisnik o aktiviranju osnovnega sredstva iz modula Nove nabave