Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_SESTEVKI

Osnovna sredstva - Seštevki

 

Seštevke vnesenih poslovnih dogodkov, ki jih vidimo na pregledu in smo jih omejili ob vstopu na pregledno okno, lahko naredimo z uporabo opcije na desnem meniju - Seštevki.

Seštevamo lahko po različnih kriterijih kot so po Kontih nabavne vrednosti - Konto, Konto popravka vrednosti, datum veljave, Amortizacijske skupine, Lastništvo, Enota, Stroškovno mesto, Inventarna številka.

Seštevke lahko izvozimo v datoteko z uporabo možnost na desnem meniju preglednega okna seštevkov - Izvoz podatkov.

 OS_Sestevki.jpg

Slika 1: Seštevki v programskem meniju Dogodki (začetna stanja)