Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_KOPIRANJE

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Kopiranje osnovnega sredstva

 

Vneseno novo nabavljeno osnovno sredstvo lahko z možnostjo kopiranja skopiramo na novo inventarno inventarno številko in nadrejeno inventarno številko.

Pomočnik je aktiven na knjiženih ali neknjiženih osnovnih sredstvih v programskem modulu Nove nabave.

Kliknemo na osnovno sredstvo, ki je osnova za izvedbo kopiranja. Izberemo desni meni - Kopiranje osnovnega sredstva,

Program prikaže okno na katerem določimo novo inventarno številko in nadrejeno inventarno številko. Inventarna številka v registru še ne sme obstajati.

Po potrditvi na gumb <V redu>, bo program kreiral nov zapis s statusom neknjiženo, vneseno inventarno in nadrejeno inventarno številko. Ostali podatki pa so iz inventarne številke katero smo kopirali. Po potrebi podatke na novem zapisu popravimo s pomočjo korektur.

 

OS_kopiranje.jpg

Slika 1: Kopiranje osnovnega sredstva v novo osnovno sredstvo z uporabo pomočnika v modulu Nove nabave