Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Vpis evidence boleznin

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plače: Vpis evidence boleznin

Sistemska nastavitev XBOLEZNINE.

Ob vstopu v tabelo boleznin izberemo obdobje v katerem želimo pregledovati boleznine (Slika 1)

 bolez1.PNG

Slika 1: določitveno okno za pregled boleznin

 

Vpis nove boleznine

Boleznino je potrebno delavcu vpisati za vsak mesec posebej. Prvi vpis naredimo na običajni način novega vpisa. Izberemo delavca in obvezno vpišemo prvi dan zadržanosti z dela. V kolikor boleznin, ki so v breme delodajalca ne vodimo preko tabele boleznin, je to še posebej pomembno.

bolez2.PNG

Slika 2: vpis nove boleznine

 
Sledita datuma v mesecu, delovni čas se prepiše iz delavca in ga po potrebi popravimo, izračunajo se ure, ponudi se mesec v katerem bomo obračunali plače.
 

  

Kopiranje boleznine

Za vpis boleznine, ki se je začela v preteklem mesecu, uporabimo opcijo na desnem meniju. Hkrati z vpisom boleznine za naslednji mesec, se bo preveril 21. oz. 31. delovni dan boleznine ter 81. oz. 91. koledarski dan boleznine. Na ta dva dni je namreč potrebno izbrati drugačni ključ za izplačilo boleznin, saj so določeni drugačni pogoji.

Kot zadnji dan boleznine je mogoče izbrati vpis dne pred 21./31. oziroma 81./91.dnem (izračunani dan -1).

 

Prenos v obračun

Boleznine se prenesejo v obračun glede na mesečne nastavitve.

 

Storno boleznine

Plače, ki so že bile obračune in izplačane, ni možno stornirati. Lahko le popravimo podatke.

bolez4.PNG

Slika 3: popravek že obračunane boleznine 

Opcija ponudi mesec v katerem se bo že obračunana boleznina popravila. Na ključu, na katerem je bila obračunana se bo zapisal negativno število ur, pozitivno število ur pa na nov ključ preko katerega bomo po novem izplačali to število ur.. 

 

Izračun X. - delovnega dne boleznine

Opcija omogoča informativni izračun kdaj bo delavec dosegel določen dan boleznine. Izračun se opravi glede na delovne dni. V zadimljenem oknu pa je prikazano koliko je to koledarskih dni.

bolez5.PNG 

 Slika 4: Informativni izračun