Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

NPZ_SKUPNO

Posebne zahteve - Skupno za vse pakete 

 

npz.PNG

 

Program NPZ Naročnikove Posebne Zahteve

Program se lahko zaganja s parametri, tako da zažene enega ali več DOPO programov. Tak način se uporabi za tiste DOPO programe, ki za izvajanje potrebujejo dalj časa in jih zato želimo zaganjati ločeno od ostalih DOPO programov, ki se zaganjajo v krajših časovnih intervalih.

DOPO programi, ki jih zaganjamo preko NPZ programa v DOPO nastavitvah, ne smejo imeti vpisanega urnika avtomatskega zaganjanja.

NPZ se časovno zaganja s programom Windows Sheduler.

 

Primer, kjer želimo preko NPZ programa zaganjati DOPO _TEST001, _TEST002 in _TEST003.

Ukazna vrstica: VNPZ SERVER NPZTEST N123 DEMOMIT 30 _TEST001; _TEST002; _TEST003

Razlaga ukaza:

VNPZ - ime programa (se ne spreminja​)

     presledek (space)

SERVER - pomeni zagon serverja (se ne spreminja)

     presledek (space)

NPZTEST - ime uporabnika ki zaganja program, imeti mora ustrezne pravice

     presledek (space)

N123 - geslo uporabnika

     presledek (space)

DEMOMIT - ime SQL baze

     presledek (space)

30 - čas v sekundah, da se zažene SERVER (minimalno 10 sek)

     presledek (space)

_TEST001 - ime DOPO programa, če kij zaganjamo več v zaporedju, imena ločimo s podpičjem.