Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

NA_Katalog procesi podrobno

MIT navodila za uporabo programa Orkester

 

Nabavni poslovni podsistem - seznam osnovnih in dodatnih procesov

 

ONA 100 - Nabava osnovna verzija

 • vnos, pregled in izpis naročilnic,
 • pregled in izpis šifrantov artiklov, dobaviteljev, lokacij, načinov dostave,
 • vnos, pregled in korekture različnih izjav (nadaljnja prodaja, proizvodnja...),
 • izpis dnevnika naročilnic,
 • izpis odprtih naročil po artiklih,
 • izpis arhiviranih naročil zbirno po artiklih,
 • izpis odprtih naročil po dogovorjenem roku,
 • izpis naročenega pri partnerju / dobavitelju,
 • izpis dobav po naročilu,
 • pregled realizacije naročil (naročilnic),
 • arhiviranje zaključenih naročilnic (datum, popolno realizirane, delno realizirane),
 • pregled arhiviranih naročilnic,
 • pregled zalog artikla z izračunom porabe (prodaje) v določenem obdobju in možnostjo primerjave z mejnimi količinami (minimalna, signalna, maksimalna),
 • pregled zalog po skladiščih in artiklih,
 • pregled prevzemnic,
 • pregled skladiščne kartice artikla,
 • povezava s saldakonti dobaviteljev - pregled odprtih terjatev, zapadlih terjatev in finančne kartice dobavitelja,
 • izpis nabav po artiklih za poljubno obdobje, s prikazom naročene in dospele količine in možnostjo omejitve za posameznega dobavitelja,
 • zbirnik naročil po dobaviteljih in artiklih.

ONA 110 - Osnovne dopolnitve

POGODBE: vnos, pregled in korekture pogodb z dobavitelji na nivoju dobavitelja ali dobavitelja in artikla

ZBIRNIKI NAROČIL: rekapitulacije iz odprtih​ in arhiviranih naročil po:
   - dobaviteljih in skupinah,
   - državah, dobaviteljih in artiklih,
   - državah, dobaviteljih in skupinah,
   - področjih, dobaviteljih in artiklih,
   - področjih, dobaviteljih in skupinah,

INTERNA NAROČILA: vnos, pregled in korekture internih naročilnic, prenos internih naročilnic na naročila.

 

ONA 200 - Procesne verige v programskem paketu Nabava

Procesne verige omogočajo sledenje opravljenih korakov obdelave pri posameznem dokumentu.

Za različne dokumente lahko določimo različne korake. Z v naprej določenimi koraki popišemo obvezne obdelave, odgovorne osebe in njihove namestnike za vsak korak procesa posebej. Pri izvedbi posameznega koraka nosilec tega koraka podrobneje popiše izvedeni korak, lahko ga tudi samo preveri, potrdi ali zavrne. Na podlagi zabeleženih korakov, potrditev in morebitnih zavrnitev, je možno kasneje ugotavljati, kaj se je z obdelovanim dokumentom dogajalo.

Procesne verige v nabavnem paketu lahko uporabimo na dokumentih:

 • interno naročilo
 • nabavno naročilo
 • nabavne reklamacije

ONA 400 - Načrtovanje nabave

Načrt nabave je osnova pri določitvi količinskega ali (in) vrednostnega obsega nabave po posameznih vrstah blaga v določenem času ter ob znanih (ocenjenih) nabavnih pogojih.
Načrti nabave so lahko dolgoročni, kar je v trgovskih podjetjih redkost, srednjeročni, kar je najpogostejši primer proizvodnih podjetij in letni.
Modul Načrt nabave zajema nabor orodij za lažje in enostavnejše načrtovanje nabavnih potreb:

 • Vnos, ažuriranje, kopiranje, brisanje, izpis nabavnih načrtov.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz TXT datoteke.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz MS Excel.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz MIT IS - knjižene prevzemnica.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz šifranta artiklov.
 • Uvoz podatkov na nabavni načrt iz MIT IS šifranta "Nabavne pogodbe".

Nabavnih načrtov brez povezave s prodajnimi in proizvodnimi načrti skorajda ne potrebujemo, zato modul načrtovanja nabave vsebuje orodja za generiranje nabavnih načrtov na podlagi prodajnih in proizvodnih načrtov.