Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MOB_Katalog_seznam_procesov

Mobile@MIT - seznam osnovnih in dodatnih funkcionalnosti Mobilnega zajema podatkov

OMOB000 - mobile@MIT Osnovna verzija

Modul za mobilni zajem podatkov
Programska rešitev je .NET aplikacija na mobilnem računalniku. Podatki se zapisujejo v lokalno SQL bazo podatkov na mobilnem računalniku, na uporabnikovo zahtevo se podatki pošljejo v SQL bazo poslovnega sistema MIT Orkester. Naročnik zagotovi delujoč dlančnik ali namenski robustni terminal z vgrajenim čitalcem črtne kode z brezžično komunikacijo ali možnostjo bazne postaje ali žične mrežne povezave. Na mobilnem terminalu mora teči Operacijski sistem MS Windows CE 5.0 ali novejša generacija MS Windows Mobile. Na tej mobilni napravi naj bo naložen .NET Compact framework 2.0. Dodatno postavljen interni MS Internetni strežnik za potrebe sinhronizacije in postavljena potrebna infrastruktura.

Z mobilnim zajemom podatkov pripravljamo dokumente v skladiščih materialov, polizdelkov in končnih izdelkov. Dokumenti, pripravljeni na terminalu, čakajo med neknjiženimi dokumenti. Količine na teh dokumentih zmanjšujejo razpoložljive količine. Prenesene dokumente je potrebno poknjižiti na delovni postaji. Možno je te dokumente tudi takoj avtomatsko​ knjižiti.
Terminal omogoča pregled dokumentov, tako da uporabnik ne potrebuje izpis dokumenta z delovne postaje, da začne z npr. pripravo dobavnice. Program omogoča tudi ročni vnos podatkov o izdelku (šifra, št. kosov) v primerih, ko se postopek odpreme ali prejema odvija drugače, kot je predvideno z dokumenti naročilo, NZO i.p.d. Na terminalu si lahko uporabnik pregleda stanje zaloge v trenutku zadnje sinhronizacije podatkov.
 
 

OMOB100 - mobile@MIT Prejemnice

Priprava MBK Prejemnic (Pol)Izdelkov
 • ročna priprava prejemnic za prejem polizdelkov in izdelkov iz proizvodnje
 • priprava prejemnic na osnovi delovnih nalogov
   

OMOB150 - mobile@MIT Prevzemnice

Priprava MBK Prevzemnic materialov
 • ročna priprava prevzemnic za prevzem blaga, materiala in surovin na skladišče
 • priprava prevzemnic na osnovi nabavnih naročil

 

OMOB200 - mobile@MIT Izdajnice

Priprava MBK Izdajnic

 • ročna priprava izdajnice za izdajo materiala in surovin v proizvodnjo

 

OMOB250 - mobile@MIT Dobavnice

Priprava MBK Dobavnic
 • ročna priprava dobavnic za izdajo trgovskega blaga in izdelkov iz skladišča kupcu
 • priprava dobavnic za izdajo na osnovi naloga za izdelavo 

 

OMOB300 - mobile@MIT Prenosnice

Priprava MBK Prenosnice

 • ročna priprava prenosnic za prenos materiala, surovin ali blaga med skladišči 

 

OMOB400 - mobile@MIT Inventure

Priprava MBK Inventur 
 • ročna priprava popisa zalog materiala, surovin ali gotovih izdelkov na skladiščih