Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

MBK_odlagalna_mesta_sifranti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Odlagalna mesta - Šifranti

 

Skladiščni lokaciji, na kateri želimo uporabljati odlagalna mesta, je potrebno definirati strukturo odlagalnih mest glede na regalna mesta.

MBK_ODLM_07.png 

Slika 1 - gumbi za nastavitev šifrantov

 

Odlagalna mesta

Razdelitev skladišča na dejanska ali navidezna odlagalna mesta se izvede v meniju Odlagalna mesta. Vsako odlagalno mesto ima lahko tudi dimenzijske omejitve in kontrolo nosilnosti. Odlagalno mesto ima lahko tudi informacijo o kupcu, za katerega je prioritetno namenjeno.

 

Vnosna polja za opis odlagalnega mesta so:

 • odlagalno mesto - 6. mestna koda, deli se na 3 skupine po dva znaka. Prva dva znaka določata območje, druga dva znaka vertikalo območja, tretja dva pa številko odlagalnega mesta v vertikali
 • naziv - naziv odlagalnega mesta
 • širina - max širina (M)
 • višina - max višina (M)
 • globina - (M)
 • nosilnost - max teža (KG)
 • območje - oznaka območja
 • partner - šifra kupca, za katerega je odlagalno mesto predvideno
 • čas prispetja - se zapiše ob prejemu v odlagalno mesto
 • aktiven - določa aktivno / neaktivno odlagalno mesto

 

MBK_ODLM_11.png
 
 
 
 
 

          010107  

             01 - območje 01
             01 - prva vertikala
             07 - 7. odlagalno mesto v vertikali 01 in območju 01

 

           MBK_ODLM_12.png

            Slika 3 - pozicije odlagalnih mest

 

 Slika 2 - vnosna maska za odlagalno mesto

 

Območja

Skladišče razdelimo na področja, ki predstavljajo dele regalnega sistema ali mesta, na katera odlagamo.

 

Vnosna polja za opis območja so:
 • območje - oznaka do 10 znakov
 • naziv - območja
 • lokacija - skladiščna lokacija iz šifranta lokacij
 • aktiven - določa aktivno / neaktivno območje

MBK_ODLM_13.png

Slika 4 - vnosna maska območij


Palete

V odlagalna mesta se odlagajo palete. Da zagotovimo kontrolo odlagalnih mesta in palet, se definira tipe palet z dimenzijami in težo v KG.  

 

 MBK_ODLM_14.png

Slika 5 - vrste palet