Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

HON_Proporcionalna razdelitev neobdavčenega zneska

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

​Honorarji - Proporcionalna razdelitev neobdavčenega zneska

Obvezno praktično delo, ki se poroča na REK-1A obrazcu, ima določeno osnovo, do katere honorar ni obdavčen. Višina osnove se mora proporcionalno izračunati glede na število opravljenih ur v mesecu glede na delovne ure v mesecu.

Proporcionalni del se izračuna, če so izpolnjeni pogoji:
1. V datoteki Prispevki in dohodnina je označeno, da gre za dohodnino (polje Dohodnina/pri​spevki=D) in vpisan je fiksen neobdavčen znesek.
HON_prop1.png 

Slika 1 - datoteka Prispevki in dohodnina

2. Pri vnosu izplačila se vnese število ur, za katere je prejeto plačilo za obvezno praktično delo. Vnos ur je mogoč samo, če je izpolnjen prvi pogoj. Če se vnese 0 ur, se smatra, da je delal cel mesec in se v neobdavčen znesek šteje celoten znesek.
HON_prop2.PNG

Slika 2 - vnos ur pri obveznem praktičnem delu

3. Pri obračunu obveznega praktičnega dela se vnese število delovnih ur v mesecu.
HON_prop3.PNG

Slika 3 - vnos mesečnih ur pri obračunu obveznega praktičnega dela

Če obvezno praktično delo ni trajalo cel mesec, se sorazmerni del neobdavčenega zneska izračuna po formuli:
Neobdavčeni znesek 1 = (Neobdavčeni znesek iz tabele Prispevki in dohodnina * št. opravljenih ur) / mesečno št. ur = (172€ * 80) / 160 = 86€
Dohodinska osnova = Bruto - prispevki iz bruto - neobdavčeni znesek 1 = 300€ - 19,08€ - 86€ = 194,92€
HON_prop4.PNG 

Slika 4 - dohodninska osnova je zmanjšana za sorazmerni del neobdavčenega zneska


Nazaj na Navodila