Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Gotovinski_računi_Pregled

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​Gotovinski računi - Skupen pregled knjiženih\neknjiženih gotovinskih računov


Za pregled uporabnik ne potrebuje pravice za vnos gotovinskih računov, niti ni potrebno, da je naveden kot blagajnik.
Potrebuje samo pravico FA.POROCILAGF - Pregled gotovinskih računov​.

GF_PREGLED_NOVO905_1.JPG
Blagajna: omejitev na konkretno blagajno, *-vse
Plačnik: omejitev na konkretnega partnerja, *-vse
Od datuma: omejitev pregleda od, ponudi -1 mesec od tekočega datuma
Do datuma: omejitev pregleda do, ponudi + 1 mesec od tekočega datuma
Status: možnost izbora statusa računov: neknjiženi, knjiženi


GF_PREGLED_NOVO905_2.JPG

Korekture glave ali pozicij računa niso možne. Lahko pa naredimo dobropis na blagajno, do katere imamo pravico, smo vpisani kot blagajnik. 

Na pregledu lahko uporabnik preko dodatnega menija izvaja:
- Obračun: ponovven obračun računov pregleda
- Kopiranje z nasprotnimi vrednostmi količin: izvajalec kopiranja mora biti naveden kot blagajnik, da lahko naredui dobropis, storno na izbrano blagajno. 

GF_PREGLED_NOVO905_3.JPGZa izpis gotovinskega računa mora uporabnik imeti:
- pravico MBK.DFIZPIS (P)
- navedeno davčno številko v šifrantu Delavci. 
- naveden kot blagajnik v šifrantu Nastavitve - blagajne

 
Knjiženje: 

GF_PREGLED_NOVO905_4.JPG