Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Fakture za predplačilo_ vnos zneska

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Fakturiranje: Vnos zneska na fakturo za predplačilo

 

Pregled računov za predplačilo/Desni meni/Dodatno/Vnos zneska na fakturo za predplačilo.

Ob izboru tega pod-menija se na avansni račun vsili znesek plačanega avansa.

Pokaže se pogovorno okno, kjer je označeno za kateri račun vsiljujemo znesek in vrednost avansa. Po potrditvi se na pozicije tega avansnega računa proporcionalno razporedi vsiljeni znesek (na prvo pozicijo pa se doda tudi znesek stotinskih izravnav).

 
FA_AVA_vnos zneska.png 

Z izdajo 910-000 je vzpostavljena kontrola na znesek v primeru dobropisa/storno avansnega računa pri vnosu vsiljenega zneska. 

9934388_1.JPG