Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Dnevno_poročilo

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Dnevno poročilo za vodstvo

Pogoji:
1. Zapadle terjatve/obveznosti po dnevih + Ne zapadle
Terjetve -  terjatve brez avansov in avansnih računov, ki so odprte in ne glede na zapadlost in so na kontu K (oznaka Saldakontov v Kontnem planu).
Obveznosti – obveznosti brez avansov ali avansnih računov, ki so odprte in ne glede na zapadlost in so na kontu D (oznaka Saldakontov v Kontnem planu).

2. Terjatve in Obveznosti - Odprte in Zapadle:

Vključeni so tudi avansni računi, ko so odprti in zapadli do tekočega datuma9942701_1.JPG