Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

BI_BSC@MIT - informatizacija ključnih kazalnikov uspešnosti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

BSC@MIT - informatizacija ključnih kazalnikov uspešnosti

Pri izgradnji sistemov poslovnega obveščanja izhajamo iz potreb vodenja poslovnih procesov in celotnega podjetja. Z uporabniki najprej definiramo ključne kazalnike uspešnosti, to so tisti dejavniki,
ki neposredno vplivajo na doseganje ciljev podjetja.
  
Uporabljamo model uravnoteženih kazalnikov ali BSC (Balanced Scorecards), ki sta ga v sedemdesetih letih razvila profesorja Kaplan in Norton. Naš izziv je prenos tega modela iz velikih podjetij
v srednja in manjša podjetja, kjer je raven znanja praviloma nižja in nimajo na voljo posebne skupine zaposlenih, ki bi se ukvarjala z analizami poslovanja. Razvoj informatike pa je v zadnjih letih prinesel
moderna orodja za razvoj aplikacij za poslovno obveščanje, ki omogočajo izvedbo popolne avtomatizacije priprave kazalnikov in so cenovno sprejemljiva tudi za srednja in manjša podjetja.
 
BI_image_2.jpg

 Slika 1 - primer kazalnikov uspešnosti poslovanja v sistemu za podporo odločanju BI@MIT