Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Uporabniki_Uskladi_uporabnike

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija - Uskladitev uporabnikov na strežniku

 
 

Prenastavitve uporabnikov na SQL strežniku

Za operacijo je potrebna ADMINSQL pravica in teče le v 'MIT' avtentifikaciji.
V vsaki MIT-ovi bazi je seznam uporabnikov v tabelah viden v Vadmin.exe. Za ustrezno prijavljanje v MIT IS morajo biti ti uporabniki definirani tudi na SQL strežniku, kjer ima vsak uporabnik svoj login in user-je z v ustreznih bazah. Vsak user mora imeti tudi db_owner vlogo.
Gesla v tabelah morajo biti usklajena (ne pomeni ista) z gesli v login-ih na SQL. 

Prav tako mora biti na SQL strežniku definiran MIT_LOGIN login in user MIT_LOGIN v MIT-ovih bazah ter MIT_APP aplikacijska vloga z ustreznimi SELECT pravicami.

Ob prenašanju baz na SQL strežnik ali z direktnimi spremembami (preko npr. Enterprise Manager) se lahko usklajenost poruši.

Trenutna baza je baza s katere se zažene operacija.
Operacija na celotnem SQL strežniku poišče in popravi možna neskladja z MIT IS za uporabnike iz tabel trenutne baze. 
V primeru, da imamo na strežniku več MIT-ovih baz z istimi uporabniki kot v trenutni bazi , bo operacija prenastavila stanje tudi za te uporabnike v sosednjih bazah. Ker je prijavljanje v bazo na nivoju SQL strežnika morajo biti gesla enega uporabnika v vseh MIT-ovih bazah ista. 

Na izbiro je testiranje stanja na SQL strežniku, ki ne spreminja stanja na strežniku, in izvedbo operacije, ki popravi stanje na strežniku.

POZOR: Osnova za nova gesla uporabnikov so gesla v tabelah trenutne baze. Če npr. zaženemo operacijo iz neke stare restore backup MIT -ove baze, se uveljavljajo gesla(stara) iz te baze na vseh ostalih MIT-ovih bazah. 
Operacija za uporabnike trenutne baze naredi sledeče:
 • Doda nove login-e na SQL strežnik, če teh še ni.
 • Geslo za login-e uveljavlja z gesli iz trenutne baze.
 • Doda sysadmin server vlogo uporabnikom z ADMINSQL pravico ali pa jo briše v nasprotnem primeru.
 • Briše neustrezne server vloge loginom.
 • V vseh bazah ustrezno doda manjkajoče user-je oz. njim manjkajoče db_owner vloge
 • V vseh MIT-ovih bazah na SQL strežniku poveže user-je z ustreznimi login-i
 • V vseh bazah ustrezno nastavi geslo v tabelah tako, da uveljavlja gesla iz trenutne baze
 • Odstrani user-je iz MIT-ovih in ostalih baz kamor ne spadajo.
Operacija tudi preveri in nastavi začetno stanje v vseh MIT-ovih bazah kjer se nahajajo uporabniku trenutne baze:
 • Preveri in nastavi MIT_LOGIN login na SQL strežniku.
 • Preveri in nastavi MIT_LOGIN uporabnika v vseh bazah.
 • Preveri in nastavi MIT_APP aplikacijsko rolo v vseh bazah z SELECT ustreznimi pravicami.