Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Uporabniki_Skupine_člani

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija - Skupine, člani​Združevanje uporabnikov v skupine

Delo skrbnika sistema - Administratorja se poenostavi z združevanjem uporabnikov v skupine. Definicija skupin je omogočena z istim orodjem kot definicija uporabnikov in gesel.

Postopek dela:
1. Korak
  • v spodnjo preglednico vnesemo ime-kodo skupine (priporočamo enostavna in smiselna imena)
  • geslo ni potrebno
  • opis skupine je zaželen

2. Korak
  • v meniju (desni klik miške) v preglednici skupin izberemo Skupina ima uporabnike (Slika 3)
  • v meniju (desni klik miške) v preglednici uporabnikov izberemo Uporabnik v skupinah (Slika 2)

Odpre se okno, kjer določamo člane skupine oziroma določimo v katerih skupinah je uporabnik včlanjen. 

uporabnik v skupinah.jpg 

Slika 2 - Pregled skupin, ki jim uporabnik pripada

 

uporabniki v skupini.jpg 

Slika 3 - Člani skupine

Na ta način se poenostavi dodeljevanje pravic uporabnikom. Uporabnik privzame pravice, ki so dodeljene skupini.