Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​ 

                                                                                             PaketOsnovna.jpg

 MIT informacijske rešitve

 
 
RAD SA PROGRAMSKIM PAKETOM BIĆE LAKŠI, KVALITETNIJI I JEFTINIJI, AKO PRVO PROČITATE KOMPLETNA UPUTSTVA!
 
Uputstva za instalaciju programskog paketa ORKESTER možete da pročitate u poglavlju Administrativni alati.
 
Na početku ovih uputa se nalaze prvo opšte upute korištenja ORKESTRA. U poglavlju Kako početi nađemo osnovice rada sa programom ORKESTAR sa objašnjenjem šta znače pojedini dugmići, prozori, meniji,...
 
Za uspešan i pravilan rad u programskom paketu ORKESTER potrebno je prvo podesiti program.
Pre samog podešavanja preporučujemo detaljniji pregled poglavlja Zajednički šifarnici.
 
Kada se programski paket podesi, potrebno je uneti poslovne partnere, popuniti šifarnik idenata, uneti inventarno stanje i početno stanje otvaranja glavne knjige.
 
Preporučujemo Vam, da pre početka rada zajedno sa upravnim i računovodstvenim delom preduzeća odgovorite na određena pitanja o organizaciji preduzeća, koja bitno utiču na podešavanje programskog paketa i rad u njemu.
 
Želimo vam puno uspeha!

Razvojna ekipa MIT informacijske rešitve