Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_914

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​

​​​Novosti v izdaji 914.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
Kadrovska evidenca ​​Ostalo / Ključi za izračun stalnosti in minulega dela - lepotni popravek. ​9951605 ​16.6.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
Knjiga pošte ​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - če je vpisan na prejetem računu vnesen model 12, se bodo po shranitvi pri sklicu dodale vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov. Mora pa biti polje odprto na vnosnem nizu. 9951423​ ​31.5.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Opcija najemi – omogočen prenos v saldakonte, če je konto najema (obroki, obresti) tako označen. Privzeta nastavitev pomeni, ni prenosa. Če je konto saldakontni se pri vpisu vpiše D. Po prenosu postane N. Prenos se omogoča za knjižbe kreirane iz menijev Najemi, Zaključek Najema, Sprememba najema, Temeljnica.
9951872  30.7.2021
Osnovna sredstva ​Kartica osnovnega sredstva - po vnosu inventarne številke v polju Od - se bo ista šifra prepisala tudi v polju Do. ​9951521  ​ ​31.5.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Osnovna sredstva - Dogodki / Podatki za register: Seznam prejetih računov osnovnega sredstva - pregled povezav med prejetimi računi in med osnovnimi sredstvi. Omogočen izpis seznama. Omejitveni pogoji so glede na inventarno številko, števec prejetega računa, partnerja na prejetem računu. ​9951857​ ​15.07.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet ​Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski: Pri vpisu transakcijskih računov kupcev program v polju Banka ponudi šifro banke glede na podatek v polju oznaka banke iz šifranta bank (GIRO). Vključitev tudi na izdajo 913.000. ​9951592 ​08.06.2021 ​Mateja Krajnik
Plačilni promet​ ​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - vnos plačilnega prometa kjer je vpisan model 12, se pri sklicu dodajo vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov. Kontrolna številka se ne izračunava.​ ​9951423 ​31.5.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov​
​Zajem prejetih računov ​​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - če je vpisan na prejetem računu vnesen model 12, se bodo po shranitvi pri sklicu dodele vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov.
Kontrolna številka se ne izračunava. 
9951423​ ​31.5.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov