Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_914

MIT navodila za uporabo programa MIT
​​​​​​​​

​​​Novosti v izdaji 914.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
​​Pomembno Odsvetujemo uporabo brskalnika Internet Explorer

Opažamo, da za obisk spletnih strani nekateri še vedno uporabljate brskalnik Internet Explorer, za katerega pa Microsoft obvešča, da ga kmalu ne bo več vzdrževal. Ker je brskalnik zastarel, se tudi baza znanja v njem ne prikaže optimalno. Vse bolj je pod vprašajem tudi varnost, zato predlagamo, da se poslužujete brskalnikov Microsoft Edge ali Google Chrome.

Administracija Uporabniki in skupine - omogočena sprememba gesla uporabniku na katerem stoji program. Geslo se zamenja uporabniku na vse bazah istega strežnika. Uporabniku MIT_SA se geslo sme spremeniti le na strežniku. Klic modula, ki je v ostalih programih dostopen preko menija Opcije / Okolje, je tudi preko ikone. 9952430​ ​04.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov​
Administracija Povezane baze - nastavitve za povezavo in klic api metod do programa SAOP iCenter. ​9952850  ​ ​04.10.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Kadrovska evidenca ​​Ostalo / Ključi za izračun stalnosti in minulega dela - lepotni popravek. ​9951605 ​16.06.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca V šifrantu ​Področje izobrazbe - KLASIUS-P je v desnem meniju Osvežitev/Uvoz šifranta dopolnjeno, da se uvozijo samo podatki, ki imajo raven 3, ostali pa dobijo status neaktivno.​ ​9952703 ​26.08.2021 ​Joži Kržišnik Jereb
Knjiga pošte ​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - če je vpisan na prejetem računu vnesen model 12, se bodo po shranitvi pri sklicu dodale vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov. Mora pa biti polje odprto na vnosnem nizu. 9951423​ ​31.05.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Kartica osnovnega sredstva - po vnosu inventarne številke v polju Od - se bo ista šifra prepisala tudi v polju Do. ​9951521   ​31.05.2021​ ​ZDenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Osnovna sredstva-Dogodki/Podatki za register: Seznam prejetih računov osnovnega sredstva - pregled povezav med prejetimi računi in med osnovnimi sredstvi. Omogočen izpis seznama. Omejitveni pogoji so glede na inventarno številko, števec prejetega računa, partnerja na prejetem računu.​
​9951857 ​15.07.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Prenos v saldakonte: Opcija najemi – omogočen prenos v saldakonte, če je konto najema (obroki, obresti) tako označen. Privzeta nastavitev pomeni, ni prenosa. Če je konto saldakontni se pri vpisu vpiše D. Po prenosu postane N. Prenos se omogoča za knjižbe kreirane iz menijev Najemi, Zaključek Najema, Sprememba najema, Temeljnica.
9951872  30.07.2021 Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Prenos v saldakonte: Vnos v modulu Temeljnice upoštava nastavitev konta v kontnem načrtu za saldakonte. V primeru, da je konto saldakontni se bo ob shranitvi zapisa zapisala oznaka, da se bo izvedel prenos v saldakonte (D).
​9952548   ​30.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Prenos v saldakonte: Dopolnitev procedure, ki se upošteva pri izvedbi storno knjižb iz menija Kartica osnovnega sredstva in iz menija Ostalo, da vpiše za zapise kjer je oznaka prenosa v saldakonte 'P'-preneseno, v 'D'- da za prenos.
​9952547 ​31.08.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Osnovna sredstva ​Prenos v saldakonte: Dopolnitev programa Osnovna sredstva pri prenosu v program saldakonte, da se na knjižbe zapiše sklic. Sklic se generira avtomatično iz vnesenih podatkov v register: partner-št. dokumenta-konto. Sklic je brez vmesnih presledkov, 22 znakov.
​9952549 ​31.08.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva - SMobile Popisovanje android aplikacija ​Nadgradnja popisovanja osnovnih sredstev preko aplikacije Smobile. Aplikacija za delovanje potrebuje nastavitev web servisa. Program deluje na android napravah.
​01.10.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Izdelava datoteke VIRPN2.DAT v meniju Ostalo/Prenosi na pokojninske družbe/​Prenos PPZ na DURS - desni meni Priprava VIRPN2.DAT datoteke je dopolnjena: če se v polji Povp.št.zavarovanih in Povp.št.zaposlenih vpiše 0, se v zadnji, zbirni vrstici ne izpolnijo polja od 75 do 82 in od 103 do 110. ​9952374 26.08.2021​ Joži Kržišnik Jereb​
Plačilni promet ​Dopolnitev programa Plačilni promet - Dokumenti - Izpiski: Pri vpisu transakcijskih računov kupcev program v polju Banka ponudi šifro banke glede na podatek v polju oznaka banke iz šifranta bank (GIRO). Vključitev tudi na izdajo 913.000. ​9951592 ​08.06.2021 ​Mateja Krajnik
Plačilni promet​ ​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - vnos plačilnega prometa kjer je vpisan model 12, se pri sklicu dodajo vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov. Kontrolna številka se ne izračunava.​ ​9951423 ​31.05.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov​
Saldakonti ​​V niz polj katere je možno nastaviti, da se jih popravlja na knjiženih zapisih, v meniju Poročila / Odprte postavke in Knjiženja poljubno, polja odobritev1, 2 in protikonto. Kot osnovna nastavitev dodano še polje transakcijski račun partnerja (ziro,odobr1,odobr2,pkonto) ​9951767 ​30.09.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
​Zajem prejetih računov ​​Dopolnitev sklica z vodilnimi ničlami, če je model 12 - če je vpisan na prejetem računu vnesen model 12, se bodo po shranitvi pri sklicu dodele vodilne ničle v primeru, da je vpisan sklic krajši od 13 znakov.
Kontrolna številka se ne izračunava. 
9951423​ ​31.05.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Dopolnitev uvoza eračunov iz zip datoteke z avtomatičnim razpakiranjem. Po uvozu se datoteke prestavijo v mapo ARHIV. Za avtomatično razpakiranje datoteke program potrebuje v mapi EXE datoteki msvcp71.dll in msvcr71.dll.  ​9952850 ​04.10.2021 ​​Zdenka Selšek Manjulov
WebPodpisovanje ​Dopolnitev ponujanja nabavnih naročilnic, da je omogočen izbor tudi nabavne naročilnice, kjer je nabavna cena enako 0. Program ponudi za izbor naročilnico dokler povezana količina ni enaka kot naročena količina.
Po podpisu s strani podpisnika program prepiše zapise iz tabele delilnika v tabelo povezav do naročilnic zapise kjer je številka naročilnice različna od 0-prazno. Povezava se shrani v isto tabelo kot bi se jo delalo v programu Zajem prejetih računov (ikone 1, 2). Program webPodpisovanje zbriše prejšnje povezave do naročilnic prejetega računa in vpiše ponovno glede na podatke iz delilnika. Logname se vpiše WPOD. 
​9952816  ​04.10.2021 ​Zdenka Selšek Manjulov