Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Plačilni_spisek_podpisna_lista_2

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Podpisna lista Beno (test iskanja strani)

Po potrditvi vnosnega okna se ponudi ekranski pregled. Gre za poimenski seznam s prikazom oznake pogodbe po kateri je delavec zaposlen, enote, stroškovnega mesta, števila ur, bruto, prispevki iz bruto, dohodnina, neto in izplačilo
V okviru podpisnega lista so združeni trije izpisi:
  • Plačilni seznam ... poimenski seznam s prikazom oznake pogodbe, števila ur, zneska bruto, prispevki, dohodnina, neto in izplačilo
  • Podpisna lista ... pomenski seznam s prostorom za podpis delavca ob prevzemu plačilne liste
  • Podpisna lista z izplačilom ... poimenski seznam s prikazom zneska, ki se ga izplača in prostorom za podpis ob prevzemu plačilne liste
Seznam lahko poljubno oblikujemo. Prva vrstica je namenjena prikazu števila ur. Če izberemo prikaz Fond ur, se bodo seštele vse ure, ki gredo v obvezni mesečni fond ur. Eventualnih nadur na seznamu ne bo. V kolikor tak način prikaza ne zadošča, izberemo prikaz Ure iz seznama ključev​ in v vrstico nanizamo ključe. Pri tem si pomagamo z gumbom na koncu vrstice, ki nam ponudi seznam vseh ključev. Ključe označimo.
V vrstice za znesek navedemo ključe, kjer se zbirajo ustrezni zneski (bruto, prispevki, dohodnina, neto in izplačilo). Navedemo lahko tudi več ključev. Npr. v vrstico Prispevki lahko dodamo še ključe, ki predstavljajo prispevke na bruto 502,P11,P12.
 OD_Plačilni seznam.JPG